top of page

SUPERPOSITION was presented at BIGART  2021

Superposition is a collaboration between YANi  and Julian du Perron.

persfoto SUPERPOSITION 02 yani .jpg
211001_7277.jpg
211002_7341-2.jpg
211001_7280.jpg
210930_7257.jpg
211001_7304.jpg
floorplan superposition.jpg
211001_7261.jpg

De mens in superpositie

Natuurkundigen ontdekten in het begin van de twintigste eeuw iets merkwaardigs over de aard van

de werkelijkheid. Extreem kleine deeltjes materie bleken op meerdere plekken tegelijk te kunnen

zijn, of beter gezegd: de deeltjes bleken geen vaste plaats te hebben, maar op elk moment meerdere

mogelijke locaties te hebben. Materie bleek te bestaan uit kleine wolkjes potentie. Overal en

nergens tegelijk, alles en niets. Die ongedefinieerde staat van zijn werd ’superpositie’ genoemd.

Alsof dat nog niet absurd genoeg is: kwantumdeeltjes blijken zich alleen zo te gedragen wanneer ze

niet geobserveerd worden. Zodra de deeltjes bekeken worden door een wetenschapper wordt de

superpositie opgeheven en worden ze gefixeerd in hun staat, in waar ze zijn, in wat ze zijn. Door de

menselijke blik versteend, gevangen in een onbeweeglijke momentopname, een zwart/witte

realiteit. De menselijke blik dwingt het mogelijke te veranderen in het werkelijke. Iéts te zijn in

plaats van alles te zijn.

In de serie Superposition onderzoekt Yani de spanning tussen het werkelijke en het mogelijke,

tussen het geziene en het ongeziene. De mens die is in contrast met de mens die zou kunnen zijn. De

mens in superpositie.

 

Deze eerste negen portretten uit een potentiëel eindeloze reeks vertellen negen verschillende

verhalen over wat een mens is, en wat een mens zou kunnen zijn. Over hoe de blik van anderen ons

zijn bepaalt. Over hoe de universele behoefte om gezien te worden strijdt met de angst om

gevangen te raken in concepten bedacht door de ander. ...

credits: 

concept ,images and soundconcept by YANi

concept ,sound recording and music by Julian du Perron

LSS  Location Sensitive Sound designed and build by   Bass Janson  

                                                                                tech-for the arts.com

    

Sound design by Nick Smith                                   stainlesssound.com

set designed and building by Roland Mylanus          rolandmylanus.nl

bottom of page